ШВИДКОТВЕРДНУЧІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИ З ДОБАВКОЮ ВАПНЯКУ

Автор(и)

  • Мирослав Саницький НУ «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-8609-6079
  • Тетяна Кропивницька НУ «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0003-0396-852X
  • Ірина Гев`юк ПрАТ «Івано-Франківськцемент»

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-02

Ключові слова:

портландцементи, висока рання міцність, вапняк, гранулометричний склад, гідратація, мікронаповнювач

Анотація

У статті проаналізовано досвід широкого використання портландцементів з добавкою вапняку в країнах ЄС. Наведено показники фізико-механічних випробувань сертифікованого портландцементу з вапняком з високою ранньою міцністю СЕМ II/A-LL 42,5 R виробництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Показано, що висока рання міцність досягається за рахунок активної структуроутворюючої ролі тонкодисперсної фракції вапняку відносно алюмінатних фаз та дії вапняку як мікронаповнювача. Швидкотверднучі портландцементи з добавкою вапняку забезпечують технологічний, технічний, екологічний та економічний ефекти при виготовленні збірного та монолітного залізобетону

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин // Будівельні матеріали та вироби. – 2017. – № 5-6. – С. 10-13.

Schneіder M. Innovation and technical trends in cement production / M. Schnejder // 20. Internationale Baustoff- tagung, Weimar. – 2018. – Band 1. – P. 75-80.

Scrivener K., John V., Gartner E. Eco-efficient cements:Potential economically viable solutions for a low-CO2 cement-based materials industry/ Cement and Concrete Research – 2018 (114). – Р. 2-26.

Cements with a high limestone content – durability and practicability / Ch. Müller, S. Palm, C.-A. Graubner, T. Proske, S. a.o. / Cement International, 2014. – 12(2). – Р. 78-85.

Тимашев В.В. Свойства цементов с карбонатными до- бавками / В.В. Тимашев, В.М. Колбасов // Цемент. – 1981. – № 10. – С. 10-12.

Бабич Н. В. Киряева Э. Е. Добавка известняка в це- мент. 2012. https://ceprocem.com.ua/dobavka_izvest- njaka_v_cement.

Штарк Й. Цемент и известь / Й. Штарк, В. Бернд; пер. с нем. А. Тулаганова под ред. П. Кривенко. – К.: Оранта, 2008. – 480 с.

Високоякісні швидкотверднучі портландцементи ви- робництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент» / Т. М. Круць, О. Ф. Горпинко, І. М. Гев`юк, М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька // Будівельні матеріали та вироби.

– 2018. – № 1/2 (97). – C. 34–37.

Israel Р. Production of CEM II/B cements with optimized properties / D. Israel, P. Boos, T. Neumann , F. Wanzura // Cement International. – 2013. – № 1. – Р. 55-60.

Саницький М. А. Модифіковані композиційні це- менти / М. А. Саницький, Х. С. Соболь, Т. Є. Марків // Львів: Вид-во Львів. політехніки. – 2010. – 132 с.

Вплив карбонатних добавок на властивості порт- ландцементу композиційного / Т.П. Кропивницька, М.А. Саницький, І.М. Гев`юк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Теорія і прак- тика будівництва. – 2013. – № 755. – С. 214-220.

Giergiczny Z. Cement z dodatkiem kamienia wapien- nego CEM II/A,B-LL – właściwości i możliwości zas- tosowania w budownictwie / Z. Giergiczny, M. Sokołowski // Budown., Technolog., Architektura, 2008.

– № 3. – P. 54-57.

Cements for low-carbon Europe – Cembureau. https://cembureau.eu/media/1501/cembureau_ce- mentslowcarboneurope.pdf

Опубліковано

2019-08-27

Як цитувати

Саницкий, М., Кропивницкая, Т., & Гевьюк, И. (2019). ШВИДКОТВЕРДНУЧІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТИ З ДОБАВКОЮ ВАПНЯКУ. Будівельні матеріали та вироби, (1-2(100), 18–23. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-02

Номер

Розділ

Статті