АБРАЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ

Автор(и)

  • Олександр Ніколаєв Харківський національний університет міського господарства ім. А.М.Бекетова http://orcid.org/0000-0001-6650-447X
  • Олена Кондращенко Харківський національний університет міського господарства ім. А.М.Бекетова http://orcid.org/0000-0002-6739-3457
  • Валерій Кондращенко Російський університет транспорту (МІІТ)

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-05

Ключові слова:

сировинна суміш, портландцементний клінкер, динаміка спікання, твердість, абразивні властивості, магнетохімія

Анотація

Розглянуто можливість використання параметрів, що характеризують абразивні властивості портландцементного клінкеру для оцінки його фізико-механічного стану і динаміки спікання. Як характеристика абразивности аналізованого матеріалу запропоновано використовувати відмінність їх здатності до стирання сталевих тіл при помелі.Показана ефективність методів магнетохімії для кількісного визначення вмісту прісаженного заліза в складі подрібненого клінкеру

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Пащенко А. А. Теория цемента / А. А. Пащенко, Е. А. Мясникова, В. С. Гумен и др.; ред. А. А. Пащенко. – Київ

: Будівельник, 1991. – 168 с.

Бутт Ю. М. Портландцементный клинкер / Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев. – М. : Стройиздат, 1967. – 304 с.

Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества : учебник для вузов. / А. В. Волженский. – М. : Стройиз- дат, 1986. – 464 с.

Ходаков Г. С. Тонкое измельчение строительных ма- териалов / Г. С. Ходаков. – М. : Изд. литературы по строительству, 1972. – 233 с.

Zheng Yu. Экспериментальные исследования энер- гоэффективного режима измельчения твердых мате- риалов [Текст] / М. М. Кузнецова, В. Е. Ведь, А. А. Алексина Харьковский национальный универ- ситет им. В. Н. Каразина // Журнал технической фи- зики. – 2016. – Том 86. – Вып. 5. – С. 64-67.

Ларионова З. М. Петрография цемента / З. М. Ларио- нова, Б. Н. Виноградов. – М. : Стройиздат, 1974. – 348 с.

Андрущенко М. И. О методических особенностях ис- пытаний материалов на абразивное изнашивание / М. И. Андрущенко, М. Ю. Осипов, С. П. Бережный, М. Н. Брыков и др. // Актуальные научные исследования в современном мире, 2017. – № 11–10 (31). – С. 63–66. Краткий физико-технический справочник. / Под общ. ред. К. П. Яковлева. М. : ФИЗМАТГИЗ, 1960. – Т. 1.– 446

с.

Калинников В. Т. Современная магнетохимия: моно- графия / В. Т. Калинников, Ю. В. Ракитин. – СПб : Наука, 1994. – 287 с.

Селвуд П. Магнетохимия / П. Селвуд ; пер. с англ. – М.

: Иностр. лит., 1958. – 458 с.

Николаев А. П. Введение в магнетохимию портланд- цемента: монография / А. П. Николаев. – Х.: ХНАГХ, 2011. – 140 с.

Классен В. К. Технология и оптимизация производ- ства цемента: краткий курс лекций / В. К. Классен. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 308 с.

Опубліковано

2019-08-27

Як цитувати

Николаев, А., Кондращенко, Е., & Кондращенко, В. (2019). АБРАЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ. Будівельні матеріали та вироби, (1-2(100), 36–39. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-05

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають