БЕТОННІ ДОРОГИ – ШЛЯХ В МАЙБУТНЄ

Автор(и)

  • Вадим Данелюк Одеська державна академія будівництва та архітектури

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-09

Ключові слова:

транспортні споруди, автомобільні шляхи, цементобетонні дороги, дрібнозернисті бетони, метальний пристрій

Анотація

За останні роки в Україні погіршився стан транспортних споруд. Основною проблемою будівництва та реконструкції об’єктів транспортних споруд є недофінансування. Дорожнє покриття більшості доріг вичерпало свій ресурс і потребує відновлення відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху. Проте завдяки реформам ситуація може змінитися. З 2018 року на місця було передано більше фінансування доріг та відповідальності, створено Дорожній Фонд, що гарантує фінансування ремонтно-будівельних робіт. У 2017 році почалася реконструкція дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка, яка буде цементобетонною, а у 2019 році вже відкрили перший відрізок траси. Отже, цементобетонні дороги одна з найбільш актуальних проблем сьогодення в Україні

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Правда та вигадки про бетонні дороги: чи допоможуть вони Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/concrete-roads-ua/

Переваги цементобетонних доріг в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/UIFu- ture/ss-82385032

В чому переваги бетонних доріг для України / [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: https://uprom.info/news

/other/infrastruktura/perevaga-betonih-dorig-dlya-ukraini/

Бетон проти асфальту: чому в Україні гальмують будів- ництво цементобетонних доріг / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dyvys.info/2018/10/23 /beton-proty- asfaltu-chomu-v-ukrayini-galmuyut-budivnytstvo-tsemento- betonnyh-dorig-infografika/

Фахівці назвали переваги та недоліки доріг, якими похизу- вався міністр Омелян / [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: https://expres.online/archive/news/2018/02/22

/285101-ukrayinski-dorogy-stanut-bezpechnishymy-yih- buduvatymut-novogo-materialu

Пат. 92794 України, МПК (2009) В 28 В 1/30, В 28 В 13/00. Ме-

тальний пристрій для укладання та ущільнення бетонних сумішей / Бабиченко В.Я., Данелюк В.І.; заявка та власник Одеська державна академія будівництва та архітектури. –

№ а 2008 12967; заявка 07.11.2008; публікація 10.12.2010,

Бюл. № 23.

Бабиченко В.Я. Новый способ и технологические основы получения высокоплотных бетонов / Бабиченко В.Я.,

Данелюк В.И. // Журнал «Будівництво України». – 2009. –

№. -10 – С. 30-34.

Бабиченко В.Я. Уплотнение мелкозернистых бетонных и других смесей с помощью нового технологического обо- рудования в виде эластичных метательных устройств / Ба- биченко В.Я., Данелюк В.И., Можина С.Р. // Зб. наук. пр.

«Вісник». – Вип. 22. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – С. 160-165.

Бабиченко В.Я. Вплив технологічних параметрів струмене- вого бетонування промислових підлог на якісні показники дрібнозернистого бетону / Бабиченко В.Я., Корнило І.М., Данелюк В.І., Шідловський О.М., Дуднік Г.В. // Зб. наук. пр.

«Будівельні конструкції». – Вип.74. Кн.2. – Київ: ДП НДІБК, 2011. – С. 213-220.

Бабиченко В.Я. Струйная технология бетонирования с при- менением эластичных метательных устройств и влияние ее технологических параметров на свойства мелкозерни- стых бетонных смесей и бетонов /Бабиченко В.Я., Данелюк В.И., Шидловский А.М. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – 2010. – №. 2(61) – С. 20-23.

Бабиченко В.Я. Новий спосіб укладання та ущільнення бе- тонних сумішей та його техніко-економічне обґрунтування

/ Бабиченко В.Я., Данелюк В.І., Дмитрієва Н.В. // Журнал «Бу- дівельні матеріали та вироби», Київ. – 2012,- №3 (73) – С. 8- 10.

Бабиченко В.Я. Удосконалення технології влаштування го- ризонтального бетонного покриття / Бабиченко В.Я., Да- нелюк В.І., Дуднік Г.В. // Зб. наук. пр. «Будівельні конструкції». – Вип. 78.К2. – Київ: ДП НДІБК, 2013.

Опубліковано

2019-08-27

Як цитувати

Данелюк, В. (2019). БЕТОННІ ДОРОГИ – ШЛЯХ В МАЙБУТНЄ. Будівельні матеріали та вироби, (1-2(100), 48–50. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-09

Номер

Розділ

Статті