ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ БЕТОННОЇ БРУКІВКИ

Автор(и)

  • Ігор Гамеляк Національний транспортний університет http://orcid.org/0000-0001-9246-7561
  • Леонід Карфазі ТОВ «ІНСТИТУТ УКРДОРПРОЕКТ http://orcid.org/0000-0003-1843-0618
  • Василь Холоднюк ТОВ «ПСГ» Камбио-Инвест»

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-10

Ключові слова:

бетонна бруківка, дорожнє покриття, маятниковий прилад, коефіцієнт зчеплення, нормальний розподіл

Анотація

Проведено випробування опору ковзання по лицевій поверхні бетонних елементів мощення. Опір ковзанню вимірювався маятниковим приладом TRL-тестер (МП-3). Для випробувань використовували зразки бетонної бруківки, котрі виготовлені за технологією вібропресування. Випробовувані зразки отримані від двох різних виробників. Порядок випробувань був наступним. Спершу випробовували опір ковзанню по сухій поверхні елементів брукування. Наступне вимірювання проводилося після двогодинного витримування бруківки у воді при її температурі плюс (20 ± 5) °С. Використовуючи кореляційну залежність між приладами, значення показників опору ковзання по поверхні бетонної бруківки за маятниковим приладом МП-3 перераховано в значення коефіцієнта зчеплення за приладом ПРКС-2 при швидкості 60 км/год. З отриманими значеннями проведена статистична обробка. За результатами якої побудовано графіки надійності зміни коефіцієнту зчеплення при різних умовах. Визначено значення коефіцієнта зчеплення елементів мощення при різних станах поверхні. Показники коефіцієнта зчеплення для зразків бруківки Гподібної форми становлять в середньому 0,558 для сухих зразків та 0,503 для вологих. Для зразків у формі двотавра та прямокутної форми середнє значення коефіцієнта зчеплення сухих зразків менше і практично рівне 0,519 … 0,511, а вологих − 0,421 … 0,425.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

RSVDO 01. Rekomendatsii po standartyzatsii vlashtu- vannia verkhnikh shariv dorozhnoho odiahu obiektiv transportnoho budivnytsva [Recommendations for standardization to build the top layers roads pavement of transport construction]. Dresden, Scientific associa- tion of road and transport, 2001. 71 p.

Mentlein H. Pflasteratlas. Planung, konstruktion undher- stellung. 2 Auflage. Koln. Rudolf Muller Publ., 2007. – 208 s. Костиков Ю.Б. Мощение. Практическое руководство. Заказчику, архитектору, проектировщику и строи- телю. − Санкт-Петербург: ОАО «Ленстройдеталь», 2009. − 80 с.

Довідник №1. Розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів покриттів і основ дорожніх одягів та наван- тажень від транспортних засобів. Київ. 2017. – 39 с.

Гамеляк І.П., Карафізі Л.М. Досвід впровадження до- рожніх покриттів із елементів мощення // Автомо- більні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 97. 2016. − 28-41 с.

ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

СТБ ЕН 1338-2007 Камни мощения бетонные. Требо- вания и методы испытаний.

ДСТУ Б EN 1338:2016 Брущатка бетонна. Вимоги і ме- тоди випробувань (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/AC:2006, IDT).

ДБН В.2.3–4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомо- більні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

Опубліковано

2019-08-27

Як цитувати

Гамеляк, И., Карфази, Л., & Холоднюк, В. (2019). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ БЕТОННОЇ БРУКІВКИ. Будівельні матеріали та вироби, (1-2(100), 52–57. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-10

Номер

Розділ

Статті