СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ

Автор(и)

  • Ірина Корнило Одесская государственная академия строительства и архитектуры
  • Вадим Кисельов Одесская государственная академия строительства и архитектуры

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-12

Ключові слова:

системна організація, функціональна структура вузу, взаємозв’язок між технічними та творчими напрямами, незалежний тип взаємозв’язку, комбінований тип взаємозв'язку

Анотація

У статті виявлена необхідність наукового забезпечення вирішення важливої проблеми, щодо забезпечення студентів вузом мистецтв і технологій, Проведено аналіз сучасного досвіду проектування і будівництва вузів в країні та досліджено вплив мистецтва і технологій на функціональну структуру вузу

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

ДБН А.2.2.-3-2014. «Склад та зміст проектної документації на будівництво»-Київ: Мінрегіон України, 2014

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»-Київ: Мінрегіон України, 2009ДБН

ДБН Б.1.1-4-2009. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затверд- ження містобудівного обґрунтування»-Київ: Мінрегіон України, 2009

ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди»- Київ: Мінрегіон України 2018

ДБН Б.2.2-12:2018»Планування і забудова територій»- Київ: Мінрегіон України, 2018

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за бу- дівництвом»-Київ: Мінрегіон України, 2014

Уренёв В. П. Принципиальные типологические особенности формирования инно- вационных высших учебных заведений на примерах отечественной и зарубежной практики / В. П. Уренёв, М. В. Казакова // Архітектурний вісник КНУБА. – 2014. – Вип. 4. – С. 299-310.;

Ковальська Г. Л. Архітектурне проектування навчальних закладів / Г. Л. Ковальська.

– Київ: Основа, 2010. – 148 с.;.

Ковальський Л. М. Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-готи- сячоліття / Л. М. Ковальський, Г. Л. Ковальська ; під заг. ред. Л. М. Ковальського. – К.: Основа, 2011. – 253 с.

Рябова Е. К. Архитектурное формирование образовательной среды зданий твор- ческих вузов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук: спец. 05.23.20

«Теория и история архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитек- турного наследия» / Рябова Е. К. – Екатеринбург, 2012. – 26 с.

Опубліковано

2019-08-27

Як цитувати

Корнило, И., & Киселев, В. (2019). СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ. Будівельні матеріали та вироби, (1-2(100), 68–70. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2019-100-12

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають