ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ПРЯМОВИСНОЇ КОНІЧНОЇ ПЕЧІ СПУЧУВАННЯ ПЕРЛІТУ МОБІЛЬНОЇ УСТАНОВКИ МУ-5

Автор(и)

  • Валерій Чмель Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ)
  • Ірина Новікова Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ)
  • Лідія Алексєєва Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2018-99-09

Ключові слова:

термообробка, перлітова сировина, родовище Фогош, Закарпатська область України, двостадійна технологія, мобільна перлітова установка, конічна піч, спучений перлітовий пісок, задана насипна густина, мінімальна питома витрата газу

Анотація

Розглянуті результати досліджень робочого процесу прямовисної конічної печі спучування перліту розробки ІТТФ НАН України, що входить до складу мобільної перлітової установки МУ – 5, яка створена спільно ІТТФ НАН України та ДП «НДІБМВ на основі мобільної пересувної перлітової установки МПУ. Дослідження робочого процесу прямовисної конічної печі проведені на Броварському заводі будівельних конструкцій з використанням перлітової сировини родовища Фогош Закарпатської області України при роботі на природному газі. В результаті досягнуті наступні технічні характеристики: продуктивність печі 450-500 кг/год за сировиною, насипна густина одержаного спученого перлітового піску 75 – 100 кг/м3 з розміром зерен 0,16-1,25 мм, питома витрата природного газу 11,1 м3/м3.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Вертикальная коническая печь для обжига сы- пучего материала. А.С. СССР №690267. Голубчин А.Г., Жуков А.В., Исаакян Р.Г. и др. – 05.10.79г. Бюл.

№37

Чмель В.Н., Новикова И.П., Алексеева Л.В. Исследо- вание рабочего процесса печи термоподготовки и вспучивания перлита. // Дисперсні системи. ХХ наукова конференція країн СНД, 23-27 вересня 2002р. Одеса, Україна. Тези доповідей. – Одеса: Аст- ропринт, 2002. – С. 275.

«Вертикальна конічна піч для випалу сипучого ма- теріалу» Патент України на винахід №50884. Чмель В.М., Носач В.Г., Алєксєєва Л.В. та інш. – 15.11.2002р., Бюл. №11.

Алексеева Л.В., Чмель В.Н., Новикова И.П. /Особен- ности производства вспученного перлитового песка на мобильной установке с вертикальной ко- нической печью. // Строительные материалы и из- делия. – 2005. – №6 с.22-25.

Розробка технології і мобільної установки з вироб- ництва спученого перлітового піску з вітчизняної сировини. Чмель В.М., Новікова І.П. /Заключний звіт про науково-технічну роботу за договором № 20 від 25.10.2005р. з Головним управлінням проми- слової, науково-технічної та інноваційної політики ВО Київської міської Ради (КМДА). – № держ.реєс.0105U008996, ІТТФ НАН України, Київ, 2006, с.51.

Алєксєєва Л.В., Чмель В.М., Новікова І.П. /Мобільна установка «МУ-5» з виробництва спученого перлі- тового піску. // Будівельні матеріали та вироби. 2008. – №6 с.43-45.

Опубліковано

2018-11-22

Як цитувати

Чмель, В., Новикова, И., & Алексеева, Л. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ПРЯМОВИСНОЇ КОНІЧНОЇ ПЕЧІ СПУЧУВАННЯ ПЕРЛІТУ МОБІЛЬНОЇ УСТАНОВКИ МУ-5. Будівельні матеріали та вироби, (5-6(99), 76–79. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2018-99-09

Номер

Розділ

Статті